Les xarxes Ning a l'educació,
per Juan José de Haro.

En aquest article ens centrarem en les característiques de la xarxa social Ning, amb els ulls posats en les seues aplicacions educatives.

Què és Ning


Ning va aparèixer l'any 2005 i el seu nom significa "pau" en xinès (Viquipèdia). A diferència de plataformes web per a xarxes socials com__Facebook__ o __MySpace,__ que són xarxes obertes centrades principalment en relacions socials genèriques, Ning permet la creació als usuaris de les seves pròpies xarxes socials que són independents les unes de les altres. Les xarxes creades d'aquesta manera són en moltes ocasions de tipus professional ja que es permet l'especialització dels membres sense les interferències externes pròpies de les altres xarxes socials. L'única relació entre les diferents xarxes socials s'estableix entre les amistats que ho segueixen sent a través de totes les xarxes de Ning, per la qual cosa no és estrany trobar-los en arribar per primera vegada a alguna d'elles. Les xarxes socials de Ning admeten, en la seva versió gratuïta, 10GB de continguts i 20.000 membres per xarxa.

Tipus d'usuaris

Bàsicament hi ha 3 tipus d'usuaris:

Creador de la xarxa. És la persona que originalment la va crear i és la que té el major nivell de control de la xarxa. Són atribucions exclusivament seves:

 • Modificar el tipus de privacitat de la xarxa.
 • Donar d'alta o baixa els administradors.
 • Permetre que els usuaris modifiquin la seva pàgina personal.
 • Exigir l'aprovació de membres abans de la seva admissió per part d'un administrador.
 • Demanar la confirmació dels administradors abans d'apujar fotos o vídeos per part dels usuaris.
 • Suspendre la xarxa temporalment (una mesura de seguretat que bloqueja la xarxa a l'instant).
 • Donar totalment de baixa la xarxa.
 • Altres de menor importància.

Administradors. Són nomenats pel creador. Poden controlar totalment la xarxa, exceptuant el que s'ha dit més amunt que és exclusiu del creador. Entre les seves potestats hi ha:

 • Modificar l'aspecte de la xarxa (modificació del tema i dels seus elements individuals).
 • Afegir o treure aplicacions de la xarxa: Bloc, notes, caixes de text, esdeveniments, vídeos, fotos, música, rss, etc.
 • Gestionar el comportament dels fòrums de discussió.
 • Gestionar les pestanyes de la xarxa (Les pestanyes actuen a manera de menú on es poden ubicar aplicacions de la xarxa o pàgines noves).
 • Cal destacar contingut per tal que aparegui a la pàgina principal sobre els altres.
 • Eliminar qualsevol contingut aportat pels usuaris.
 • Convidar nous membres o expulsar.
 • Determina les preguntes que hauran de respondre els usuaris quan es donen d'alta a la xarxa.
 • Crear notes (les notes són pàgines que utilitzen un editor avançat).
 • Crear pàgines noves
 • Modificar el comportament de les aplicacions de la pàgina principal (determinar quines entrades de blog es mostraran, quines fotografies sortiran, quins vídeos, etc.)

Usuaris. Són convidats pels administradors o el creador en el cas de que la xarxa sigui privada. Si la xarxa és oberta poden apuntar-se pel seu compte o demanar la seva admissió (depenent de les restriccions imposades pel creador). Poden fer el següent, en cas que el creador no hi hagi inhabilitat alguna d'elles:
 • Modificar les dades del seu perfil, com la foto que els identifica, canviar les respostes a les preguntes inicials quan es van donar d'alta, modificació del correu, la contrasenya, etc.
 • Modificar l'aspecte de la seva pàgina principal (anomenada "La meva pàgina").
 • Afegir RSS a la seva pàgina.
 • Afegeix gadgets de tercers o incrustar aplicacions externes (com Google Docs) a la caixa de text de la seva pàgina.
 • Eliminar missatges deixats per altres en el "mur" de la seva pàgina.
 • Eliminar selectivament l'historial de la seva pàgina.
 • Convida altres membres (si la xarxa és totalment oberta).
 • Crear grups.
 • Deixar missatges al mur d'altres o en el dels grups als quals pertany.
 • Participar en els fòrums de discussió.
 • Escriure al seu bloc.
 • Deixar comentaris a qualsevol objecte creat per un altre.
 • Crear objectes propis (imatges, so, vídeo, etc.) I etiquetar-los.
 • Altres Activitats.

Privacitat i seguretat de la xarxa

La xarxa disposa de mecanismes de seguretat i de control que permeten l'adequació a les necessitats imposades pel tipus d'alumne amb el qual anem a tractar. La xarxa pot ser configurada pel seu creador com:
 • Pública. Qualsevol pot veure la xarxa en la seva totalitat. Per participar pot fer-se membre per si mateix a través d'enllaços a la pàgina principal.
 • Pública, però només es pot veure la pàgina principal sense estar registrat. Per veure la resta de la xarxa i participar-hi pot fer-se membre per si mateix.
 • Privada, on els que arriben a ella no la poden veure però poden demanar l'admissió.
 • Privada on els que arriben fins a ella no poden veure la xarxa i tampoc poden demanar l'admissió en ella. Únicament es pot accedir per invitació directa per part dels administradors o el creador. El creador disposa a més d'un vincle per a registres massius que pot proporcionar a les persones que han d'apuntar-se a la seva xarxa, per la qual cosa es facilita enormement l'admissió d'un gran nombre de membres, tal com succeeix quan es registra una classe sencera d'alumnes. Aquest vincle pot canviar, de manera que un cop utilitzat pot substituir per un altre perquè ningú intenti seu ús posterior.

En totes les modalitats de seguretat que acabem de descriure es pot exigir la confirmació d'admissió per part d'un administrador o no. La confirmació és molt útil quan cada professor s'encarrega de donar l'alta als seus propis alumnes, per la qual cosa no és necessària cap persona encarregada de les altes excepte el professor.
En cas de necessitat la xarxa pot ser bloquejada pel seu creador.

El treball amb menors d'edat ens obliga a treballar amb xarxes totalment privades i invisibles a l'exterior.Objectes (gadgets) de les xarxes Ning


external image blog_thumb2.jpg?imgmax=800
Per objectes (gadgets) entenem els productes digitals que poden generar-se en la xarxa social. Llevat que hagin estat inhabilitats pel creador, aquests són:
 • La pàgina personal de cada membre on apareix tota la informació que té relació amb ell.
 • Caixes de text. La caixa de text és l'objecte més versàtil de tota la xarxa ja que pot contenir qualsevol codi. Poden inserir pàgines externes mitjançant __iframes,__ reproductors de tot tipus, text formatat amb HTML, etc. Els usuaris poden posar una caixa de text en la seva pàgina personal. Els administradors fins a 10 a la pàgina principal o fer que apareguin a la barra lateral dreta de totes les pàgines. Cada grup disposa d'una caixa de text en la seva pàgina principal.
 • Missatges de text o comentaris a altres objectes: murs d'altres usuaris, entrades del bloc, vídeos, imatges, esdeveniments, etc. Qualsevol objecte d'un usuari pot ser comentat per altres.
 • Entrades del bloc. Cada usuari disposa del seu bloc, la pestanya blocs mostra els blocs de tots els usuaris de la xarxa ordenats per data. Es poden veure blocs d'una persona només, també per etiquetes, mesos i per una combinació d'usuaris / etiquetes o usuaris / mes. Els blocs admeten, igual que les caixes de text, la incrustació de qualsevol tipus de codi (iframes, reproductors, presentacions, documents, etc). Si introduïm una data futura, l'entrada del bloc no es publicarà fins a aquell moment.
 • Esdeveniments de calendari. Són activitats programades temporalment com reunions, exàmens, termini de lliurament de treballs, etc. Si la persona que ha creat l'esdeveniment ho ha fet públic qualsevol podrà apuntar a l'esdeveniment.
 • Fòrums de discussió. Hi ha un fòrum general obert a tots els membres de la xarxa i un altre fòrum dins de cada grup en què només poden participar els membres del mateix. Als fòrums de discussió s'admeten els arxius adjunts i objectes incrustats, encara que no __iframes.__
 • So. Es poden apujar fins a 100 arxius de so per usuari amb una mida de 20MB màxim per cada un. La música apujada per un usuari apareixerà a la pàgina principal. És l'únic objecte on no hi ha una pàgina on apareguin tots els arxius dels membres de la xarxa. Ning proporciona el codi necessari per incrustar la llista de sons en qualsevol part de la pròpia xarxa o en l'exterior. El codi proporcionat és per a tots els arxius.
 • Vídeos. Es poden apujar els propis vídeos o enllaçar els de YouTube o serveis similars. Es poden visualitzar els vídeos per usuari, etiquetes o tots alhora. Ning proporciona el codi per incrustar qualsevol d'aquests vídeos a l'interior o fora de la xarxa.
 • Fotos. Es poden apujar fotografies que apareixen en forma de presentació a la pàgina personal. Igual que els vídeos, les fotos poden visualitzar-se per usuari, etiquetes o tots alhora. Ning proporciona el codi per incrustar una presentació amb les nostres fotografies.
 • Aplicacions. Ning proporciona una sèrie d'utilitats amb funcions molt diverses a les quals anomena aplicacions i que poden ser col.locades pels usuaris en les seves pàgines personals.
 • Grups. Probablement és la característica que dóna més potència a la xarxa social per la qual cosa es tracten en una secció a part més endavant.
 • Els administradors i el creador disposen d'una sèrie d'objectes propis:
  • Pàgines web. Es poden crear pàgines web addicionals a les ja proporcionades per Ning. No disposa d'editor i cal introduir el codi HTML directament per la qual cosa cal utilitzar una eina, com l'editor de pàgines web __d'OpenOffice,__ per generar el contingut.
  • Notes. Disposen d'un editor bastant complet on pot introduir qualsevol codi o text. És similar a les caixes de text però no hi ha límit quant al seu nombre i es poden fer enllaços d'uns a altres. En realitat són com les pàgines web anteriors però amb el seu propi editor.

Privacitat dels objectes

Els esdeveniments del calendari poden ser públics o visibles només per als usuaris que siguin convidats. Per als objectes: entrades del bloc, vídeo i fotografies podem triar entre 3 nivells de privacitat:
 • Veure-ho només jo (l'usuari que els ha creat).
 • Veure-ho només els meus amics.
 • Tots ho poden veure.

Tot el que sigui creat dins d'un grup privat serà visible només per als seus membres.


Creació de Grups


external image grupos_thumb3.jpg?imgmax=800
Els grups estan formats per diversos usuaris i constitueixen una versió reduïda de la xarxa social. Disposa d'aquests 3 tipus d'usuaris que la xarxa:

 • Creador del grup. La persona que l'ha creat, defineix el tipus d'privacitat del grup, les característiques d'admissió de membres i pot nomenar administradors de grup.
 • Administradors de grup. Es poden convidar o expulsar del grup als membres i esborrar contingut específic del grup. Poden afegir elements a la caixa de text del grup i afegir RSS. També modificar (encara que de forma limitada) l'aparença de la informació de la pàgina principal del grup.
 • Usuari del grup. Pot apuntar-se per si sol o amb invitació. Podeu escriure al mur del grup, utilitzar el fòrum de discussió del grup per replicar a altres, pujar arxius o incrustar objectes externs o de la pròpia xarxa.

Privacitat dels grups

El creador de la xarxa determina si els usuaris poden crear grups o només els administradors. Igualment pot determinar si els grups requereixen aprovació prèvia per un administrador. Si es vol que els alumnes creïn els seus propis grups de treball ha de permetre la creació de grups pels usuaris (alumnes) amb aprovació d'un administrador (el professor) que s'encarregarà d'acceptar o rebutjar.
Els grups poden ser públics o privats. Això ho determina el creador del grup. Per evitar ingerències d'altres membres aliens, els grups han de ser privats, el creador del grup també pot determinar si els membres podran demanar la seva admissió (opció aconsellada) o només podran entrar amb invitació expressa.

Objectes del grup
Els grups tenen els següents objectes:

 • Pàgina principal (no es pot modificar el seu aspecte ni configuració general).
 • En aquesta pàgina principal apareix la caixa de text (on es pot incrustar un bloc extern, aplicacions de Google, presentacions, etc.).
 • RSS, es poden sindicar pàgines externes.
 • Fòrum de discussió.
 • Comentaris dels membres en el mur del grup.
A més, es poden enviar missatges a tot el grup per part dels administradors i, si el creador del grup ho permet, també per part dels membres.
La major força del grup està al fòrum de discussió, que pot ser usat com a bloc ja que presenta gairebé les mateixes característiques i en la caixa de text on poden inserir-se tantes aplicacions exteriors com es desitgin.
Els grups poden ser usats per discutir directament en ells mitjançant el fòrum, perquè el professor afegeixi informació per als seus alumnes a través del fòrum, perquè els alumnes plantegin preguntes al professor o als altres membres, com a centre de recursos del curs (enllaços, avisos, instruccions, etc).

Comunicació entre usuaris

La comunicació directa entre usuaris es realitza:
 • Públicament:
  • Missatges deixats al mur. És possible respondre a un missatge deixat en el nostre mur pel que s'estableix un diàleg entre murs que Ning ens permet veure seleccionant només els missatges que formen part d'aquesta discussió.
  • Responent en els fòrums de discussió.
  • Comentant objectes d'altres usuaris. Tots els objectes excepte els sons admeten comentaris.
 • En privat:
  • Missatges de correu intern a una persona o un conjunt d'elles.
  • Missatges de correu intern a tots els membres d'un grup.

El xat permet mantenir converses síncrones, tant en grup com en privat.

Alertes de la xarxa social

Ning disposa de dos mecanismes per informar l'usuari que s'ha produït algun canvi d'interès.
Sindicació mitjançant RSS. Només està disponible a les xarxes públiques, no així en la privada de motius de seguretat. És possible la sindicació pràcticament a qualsevol contingut o activitat que ens interessi.
El correu electrònic pot ser usat en les xarxes privades i públiques. Se'ns informa cada vegada que algú escriu en el nostre mur, ens envia un missatge privat i també d'altres activitats on hem intervingut com en els fòrums de discussió. No obstant això, encara que no haguem intervingut veurem sempre un enllaç a la part inferior de qualsevol fòrum on ens diu si volem ser notificats per correu de qualsevol canvi o viceversa, anul.lar la notificació en el cas que la estiguem rebent. També serem informats de les modificacions en l'interior dels grups als quals pertanyem. Als administradors se'ls informa dels membres que demanen admissió, grups nous, etc. La informació que arriba a través del correu electrònic és completament configurable a través de les opcions del perfil.
Quan s'entra a la xarxa també es poden veure els missatges que tenim a la safata d'entrada i, en el cas dels administradors, els membres o grups que esperen la seva aprovació.

El que es troba a faltar en Ning

 • Possibilitat que les entrades del bloc, fotos, vídeos i esdeveniments siguin visibles únicament pels membres d'un grup determinat.
 • Possibilitat d'una major configuració a les pàgines dels grups.
 • Possibilitat de crear grups dins d'un grup.

Organització de la xarxa per a la docència

Per utilitzar amb alumnes aconsellem la següent configuració de la xarxa:
 • Xarxa privada amb aprovació de membres pels administradors.
 • Permís perquè els usuaris creïn grups, pugin vídeos, modifiquin la seva pàgina personal, etc. No som partidaris de restringir les funcionalitats de la xarxa pels motius esmentats a l'article anterior sobre __Les xarxes socials en educació.__ És preferible ensenyar-los a comportar-se abans de limitar les seves actuacions a l'interior de la xarxa.
 • Grups privats amb aprovació de membres pels administradors o el creador de grup.
 • A la pàgina principal apareixeran només les entrades destacades del bloc. D'aquesta manera es podran veure només els avisos o entrades que siguin d'interès general, més que les entrades dels alumnes. Per destacar una entrada del bloc, o de qualsevol altre objecte, només cal prémer a l'enllaç que hi ha per destacar el contingut que s'estigui mirant.
 • Si hi ha grups de classes creats pel professor i grups d'alumnes creats per ells mateixos, destacar els grups de classes de manera que apareixeran en primer lloc, així com en la pàgina principal.
 • Exigir a alumnes i professors el seu nom complet, així com una fotografia identificativa correcta. Quan hi ha un elevat nombre de persones a la xarxa es fa necessari un sistema ràpid per a identificar les persones.
 • Els professors seran administradors per tal que puguin gestionar de manera autònoma les altes i baixes dels seus alumnes i els grups que facin.
 • Establir unes normes internes de comportament i exigir el seu compliment.
 • Cal que diversos administradors s'encarreguin de revisar periòdicament les fotos, vídeos i comentaris realitzats pels alumnes per evitar un mal ús de la xarxa. La possibilitat d'ordenar els objectes per data de creació facilita molt aquesta tasca ja que no s'ha de revisar-ho tot cada vegada, sinó únicament l'últim que s'ha afegit.

external image mipagina_thumb2.jpg?imgmax=800

A la pàgina de cada alumne podem accedir a tot el material creat per ell, excepte el realitzat a l'interior dels grups privats (podem accedir a les intervencions d'una persona des de dins d'un grup privat prement algun enllaç del fòrum amb el seu nom) . Així podem llegir les seves entrades de bloc, comprovar en quines discussions ha participat, els grups als quals pertany, etc.
El cercador de Ning és molt ràpid i efectiu, mostrant una llista de membres, discussions, comentaris, etc. sobre el terme cercat.

Activitats docents a través de la xarxa social

Un cop dins de la xarxa alumnes i professors, les activitats es poden organitzar de moltes maneres diferents. La presència de tots els nostres alumnes en l'interior de la xarxa assegura que tindrem una forma ràpida i senzilla d'entrar en contacte amb els alumnes o grups que ens interessi.
Algunes possibilitats són:

 • Creació de grups formats per pocs alumnes per realitzar un treball d'una assignatura. Aquests grups els creen els propis alumnes. El grup pot comunicar-se mitjançant el mur de la pàgina del seu grup o mitjançant el fòrum de discussió. Allà poden organitzar les tasques a realitzar per cada un, discutir els continguts, crear índexs provisionals, donar llistes de recursos, etc. Els fòrums de discussió són molt versàtils ja que es poden dedicar diferents temes de discussió per realitzar les activitats esmentades.
 • Creació del grup classe d'una assignatura. Aquest grup el crea el professor de l'assignatura. Podeu afegir-li el bloc a la caixa de text del grup o mitjançant RSS, en el cas que tingui un. Podeu incrustar documents, presentacions, etc. tant en la caixa de text com en el fòrum de discussió del grup. Pot pujar arxius al fòrum de discussió, posar una llista d'enllaços als recursos de l'assignatura, utilitzar el fòrum per a que els alumnes preguntin, donar avisos, tasques, etc. Els alumnes poden realitzar diàlegs sobre els temes proposats a classe, consultar dubtes, etc.
 • Grups d'alumnes transversals. Aquest grup ho cregui el coordinador de l'activitat. Per organitzar activitats amb alumnes que en principi no tenen connexió entre si, com l'organització d'alguna activitat interdisciplinar. El fòrum de discussió pot ajudar en la coordinació i comunicació.
 • Grups de tutoria. Aquest grup ho cregui el tutor del curs. Es pot utilitzar el grup per enviar missatges col.lectius a la classe, deixar avisos al fòrum o discutir sobre temes de tutoria proposats a classe, entre altres coses.

Tots els grups es poden veure reforçats mitjançant l'ús d'eines com Google, Llocs web de Google o __wikis,__ per citar alguns. Aquestes eines es poden referenciar a través del grup que actua com a centre aglutinador de persones i recursos.
A més, els responsables de cada grup poden afegir esdeveniments del calendari per tal que s'apunten els membres, el professor pot entrar en contacte amb qualsevol dels seus alumnes mitjançant el mur o els missatges privats, també mitjançant missatges enviats a tots els membres del grup a la vegada. Els alumnes poden contactar de forma directa amb el seu professor o amb els seus companys de la mateixa manera.

El major valor de la xarxa social és justament aquell per al qual han estat creada: per mantenir en contacte les persones, en el cas educatiu per mantenir en contacte professors amb alumnes així com professors entre si i alumnes entre si.
Disposar de tota la nostra comunitat educativa en un mateix espai simplifica molt les tasques de comunicació per la facilitat amb què poden ser portades a terme amb un mínim esforç. D'aquesta manera s'evita la dispersió de persones i recursos propi dels centres on es comença a utilitzar les TIC d'una manera més o menys generalitzada. Aquest problema l'hem començat a notar en el nostre centre on els blogs i altres sistemes han començat a proliferar, tímidament és cert, però prou com perquè alguns alumnes haguessin de visitar uns quants llocs diferents segons l'assignatura o professor que tenen.

La xarxa social permet actuar com a centre global de recursos del qual ja parlava en l'article sobre
__l'Organització dels recursos educatius a la web 2.0.__ I que en el meu centre educatiu havíem realitzat fins ara mitjançant un wiki. El manteniment d'aquest wiki no estava exempt de dificultats davant la necessitat que cada professor s'encarregués de mantenir els seus propis recursos. Les xarxes socials permeten desenvolupar aquesta funció de forma automàtica, sense una intervenció especial, ja que els grups als quals pertany l'alumne actuen donant accés als recursos utilitzats en l'assignatura. Un alumne o un professor només ha d'anar a la pàgina principal per tenir a la seva disposició tots els grups als quals pertany. A més que el seu poder per apropar l'aprenentatge formal amb l'informal,
de socialització, comunicació, organització, de coordinació i treball conjunt no té equivalent fora de la xarxa social.

-x-x-x-x-x-x-

APLICACIONES EDUCATIVAS DE LAS REDES SOCIALES:
Presentació P.P de Juan José de Haro. (Molt interessant)


-x-x-x-x-x-x-


Exemples de xarxes socials amb Ning


De gom a gom: IES Joanot Martorell de València
Tecnologia a l'ESO - Intercanvi d'experiències a l'aula de Tecnologia
Salesianos Atocha: EnREDate con nosotros (visió de la pàgina principal)
Murals d'aula: Recursos d'aula (Trilingüe)

Espurna: Projecte Espurna (català)
Animació lectora - Cefire de Sagunt (val., cast.)
Internet en el aula: Red educativa para una escuela del siglo XXI
Redes sociales educativas: Uso docente de las redes.
TIC TAC: TIC (Tecnoloxías Información e Comunicacións) e TAC (Tamén Amigos e Colegas)
Teatro y educación: El teatro es un atajo pedagógico.
TIE: Technology Integration in Education (Facilitating the Use of Technology in the Classroom)